Komunikaty o sprawach

Negatywna przesłanka orzeczenia kary łącznej z art. 85 § 2 k.k.

15 września 2017 r.

​I KZP 6/17

​W dniu 14 września b.r. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej po rozpoznaniu zagadnienia prawnego w sprawie I KZP 6/17:

Czy popełnienie przestępstwa przez sprawcę w okresie próby wyznaczonym w związku z warunkowym przedterminowym zwolnieniem go z odbycia reszty kary pozbawienia wolności stanowi negatywną przesłankę w rozumieniu art. 85 § 3 k.k. orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności obejmującej karę, z której odbycia został warunkowo przedterminowo zwolniony i karę orzeczoną za przestępstwo popełnione w okresie próby?

postanowił:
- na podstawie art. 441 § 2 k.p.k. przekazać rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Częstochowie powiększonemu składowi Sądu Najwyższego;
- z uwagi na zawiłość sprawy odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia do dnia 21 września 2017 r., a w związku z powyższym w sprawie niniejszej odroczyć posiedzenie.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 września 2017 r., godz. 15:38
Przejdź do początku