Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy w styczniu 2014 r. wypowie się w sprawie możliwości zastępstwa Ministra Sprawiedliwości przez sekretarza lub podsekretarza stanu przy przenoszeniu sędziów na inne miejsca służbowe

14 listopada 2013 r.

​BSA I - 4110 - 4/13

​Na dzień 28 stycznia 2014 r. został wyznaczony termin posiedzenia pełnego składu Sądu Najwyższego dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w zakresie dotyczącym następującego zagadnienia prawnego:

„Czy w podjęciu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe, wydanej na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (jedn. Tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) Minister Sprawiedliwości może być zastąpiony przez sekretarza lub podsekretarza stanu?”

Powyższe zagadnienie prawne pojawiło się na tle rozbieżności w wykładni przepisów regulujących uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe w wyniku zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w organizacji sądownictwa lub zniesienia danego sądu lub wydziału zamiejscowego albo przeniesienia siedziby sądu.

2013.11.12.Wniosek.I.Prezesa.SN.pdfWniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12.11.2013 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 czerwca 2015 r., godz. 15:11
Przejdź do początku