Komunikaty o sprawach

SN wyraził zgodę na zatrzymanie i areszt wobec byłego prezesa SA w Krakowie

8 czerwca 2017 r.

​SNO 21/17

​Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym (08.06) zażalenia wniesionego przez prokuratora na uchwałę Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego w Łodzi z dnia 20 marca 2017 r. w przedmiocie odmowy zezwolenia na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie zmienił zaskarżoną uchwałę i zezwolił na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Krzysztofa Sobierajskiego sędziego SA w Krakowie w stanie spoczynku.

Dzisiejsza uchwała SN-SD oznacza, że w sprawie byłego prezesa SA w Krakowie usunięta została przeszkoda procesowa, która uniemożliwiała zatrzymanie i rozpoznanie ewentualnego wniosku prokuratury w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec sędziego.

W marcu br. Sąd Apelacyjny-Sąd Dyscyplinarny w Łodzi podjął uchwałę, którą zezwolono na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, lecz nie zezwolono na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sędziego.

SN odroczył sporządzenie pisemnego uzasadnienia uchwały na siedem dni.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 czerwca 2017 r., godz. 15:05
Przejdź do początku