Komunikaty o sprawach

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w kwestii ważności postępowania

17 lipca 2013 r.

​III CZP 46/13

​Sąd Najwyższy podejmując w dniu 17 lipca 2013 r. uchwałę w sprawie III CZP 46/13 rozstrzygał kwestię ważności postępowania w konkretnej sprawie, w której przedstawiono zagadnienie prawne. Uznał, że decyzja Ministra Sprawiedliwości o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe wydana na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych jest skuteczna od chwili doręczenia jej sędziemu, chyba że podjęta została niezgodnie z prawem, a w szczególności w niewłaściwym trybie lub przez nieuprawniony podmiot. Zgodność z prawem tej decyzji podlega badaniu zarówno w rozpoznawanej sprawie jak i w ramach odwołania sędziego do Sądu Najwyższego.

Uzasadnienie zagadnienia prawnego i uchwała SN sygn. akt III CZP 46/13 wraz z uzasadnieniem.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 czerwca 2015 r., godz. 15:11
Przejdź do początku