Komunikaty o sprawach

Kasacja w sprawie kary nałożonej przez KRRiT za znieważenie flagi państwowej

2 lipca 2013 r.

​III SK 42/12

​W dniu 2 lipca br. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną TVN S.A. w sprawie nałożenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na stację kary za zachęcanie do znieważenia flagi państwowej.

Sprawa dotyczy jednego z programów w tej stacji wyemitowanego w marcu 2008 r., w którym KRRiT dopatrzyła się naruszenia art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, który zakazuje m.in propagowania działalności sprzecznej z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym.

Sąd Okręgowy w 2009 r. uchylił decyzję KRRiT o karze, uznając, że nie doszło do znieważenia symbolu narodowego. Zaskarżonym skarga kasacyjna orzeczeniem Sąd Apelacyjny zmienił wyrok SO i nakazał TVN zapłatę kary w wys. 471 tyś. zł..

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rębacz Przemysław
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 czerwca 2015 r., godz. 10:34
Przejdź do początku