Komunikaty o sprawach

Równy termin przedawnienia roszczeń spółdzielni wobec jej członków i kontrahentów

9 marca 2017 r.

​III CZP 69/16

​W dniu 9 marca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 69/16, podjął uchwałę następującej treści:

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat (art. 118 k.c.).
 

Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2016 r., I CSK 169/15, do rozstrzygnięcia składowi powiększonemu Sądu Najwyższego:

„Czy roszczenie spółdzielni mieszkaniowej wobec członka o uzupełnienie wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat?”
 
Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji przedstawionej w postanowieniu z dnia 15 kwietnia 2016 r., I CSK 169/15, przedstawiającego pytanie prawne powiększonemu składowi Sądu Najwyższego, i wskazał, że przedmiotem analizy była treść art. 1 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 21), który stanowi, że spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

Tak samo, co do istoty, ujmują cel i przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowych przepisy art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.); celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom m.in. samodzielnych lokali mieszkalnych.
 
W orzecznictwie rozróżniało się działania spółdzielni „na zewnątrz” – w stosunku do kontrahentów – oraz działania spółdzielni „do wewnątrz” – wobec członków, i uważa się za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegające trzyletniemu przedawnieniu tylko roszczenia spółdzielni ze stosunków „na zewnątrz”, natomiast roszczenia spółdzielni ze stosunków „do wewnątrz” – wobec członków – za niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegające dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia. Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że brak dostatecznego rozróżnienia sfery działalności spółdzielni mieszkaniowej „do wewnątrz” i objęcie nią roszczeń o uzupełnienie wkładu budowlanego.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 marca 2017 r., godz. 15:08
Przejdź do początku