Komunikaty o sprawach

SN przedstawił pytanie prawne w sprawie byłych szefów CBA

7 lutego 2017 r.

II KK 313/16​

Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym postanowił zwrócić się do powiększonego składu SN z następującym pytaniem prawnym:

  1. Czy przewidziany w zdaniu pierwszym art. 139 Konstytucji RP zakres normowania zwrotu „prawo łaski” obejmuje również normę kompetencyjną do stosowania abolicji indywidualnej?
  2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, jakie skutki wywołuje przekroczenie powyższego zakresu normowania dla dalszego toku postępowania karnego?

Pytanie prawne wyłoniło się w toku rozpoznawania kasacji wniesionych przez pełnomocników oskarżycieli posiłkowych od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który w marcu 2016 r. uchylił wyrok sądu I instancji i umorzył postepowanie karne wobec Mariusza Kamińskiego i b. szefów CBA na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., w związku z ułaskawieniem oskarżonych przez Prezydenta RP w listopadzie 2015 r.

Pisemne uzasadnienie dzisiejszego postanowienia, w związku z odroczeniem jego sporządzenia na okres do 7 dni zostanie opublikowane niezwłocznie po sporządzeniu.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 lutego 2017 r., godz. 15:06
Przejdź do początku