Komunikaty o sprawach

SN o obowiązku rozwiązania stosunku pracy, jako warunku realizacji nabytego prawa do emerytury

19 czerwca 2013 r.

​II UK 299/12

Obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą – jako warunek realizacji nabytego prawa do emerytury – nie ma zastosowania do osób, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. uznał Sąd Najwyższy oddalając skargę kasacyjną organu rentowego w sprawie o wypłatę emerytury (Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 2013 r.).

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego i poprzedzającą go decyzję organu rentowego i ustalił brak podstaw do wstrzymania wypłaty emerytury.

Ubezpieczona nabyła od 1 marca 2009 r. prawo do emerytury, ale jednocześnie pozostawała w zatrudnieniu pracowniczym i do końca września 2011 r. nie rozwiązała umowy o pracę. Organ rentowy, powołując się m.in. na przepis art. 103a ustawy emerytalnej, wobec nierozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą, wydał decyzję, którą od 1 października 2011 r. wstrzymał ubezpieczonej wypłatę emerytury.

II-UK-0299_12.pdfUzasadnienie wyroku w sprawie sygn. akt II UK 299/12

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 czerwca 2013 r., godz. 15:40
Przejdź do początku