Komunikaty o sprawach

SN przedstawia Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie dotyczące przepisów o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe

23 maja 2013 r.

​III KRS 34/12

Sąd Najwyższy rozpoznawał dziś kolejne odwołania sędziów od decyzji Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe. Po rozpoznaniu pierwszego z odwołań SN postanowił przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne:

czy art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427) jest zgodny z art. 180 ust. 2 i 5 w związku z art. 180 ust. 1, art. 178 ust. 1, art. 179 i art. 186 ust. 1 oraz w związku z art. 173 i art. 10 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

W pozostałych rozpoznawanych dziś sprawach z odwołań sędziów od decyzji Ministra Sprawiedliwości w tym przedmiocie SN odroczył ich rozpoznanie do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny.

Do dnia 23 maja 2013 r. do Sądu Najwyższego wpłynęły w sumie 324 odwołania sędziów.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 maja 2013 r., godz. 9:25
Przejdź do początku