Komunikaty o sprawach

Kasacja w sprawie lustracyjnej Tomasza T. oddalona

20 marca 2013 r.

II KK 230/12​

Sąd Najwyższy w dniu​ 20 marca 2013 r. oddalił kasację Prokuratora Generalnego wniesioną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie lustracyjnej Tomasza T.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 27 lutego 2012 r. zmienił orzeczenie sądu pierwszej instancji i uznał, że lustrowany Tomasz T. złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Z uwagi na możliwości ujawnienia okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny zostać zachowane w tajemnicy Sąd Najwyższy wyłączył jawność rozprawy.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 marca 2013 r., godz. 15:14
Przejdź do początku