Komunikaty o sprawach

Rozpoznanie odwołań sędziów odroczone przez Sąd Najwyższy

7 lutego 2013 r.

​Sąd Najwyższy w trzech rozpoznawanych dniu dzisiejszym sprawach z odwołań sędziów od decyzji Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przeniesienia ich na inne miejsca służbowe na posiedzeniu w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych postanowił odroczyć ich rozpoznanie do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy K 27/12, dotyczącej art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 t - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).

Do Sądu Najwyższego, do dnia 7 lutego 2013 r. wpłynęło w sumie 297 odwołań sędziów od decyzji Ministra Sprawiedliwości w tym przedmiocie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 lutego 2013 r., godz. 11:09
Przejdź do początku