Komunikaty o sprawach

SN uchylił wyrok w sprawie ostrzelania samochodu przez policjantów

17 stycznia 2013 r.

V KK 99/12

​W dniu 17 stycznia br. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej po rozpoznaniu kasacji prokuratora i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 września 2011 r. i utrzymany nim w mocy wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 17 lipca 2009 r. uniewinnił czterech oskarżonych policjantów od zarzucanych im przestępstw.

Uchylone przez SN wyroki zapadły w sprawie ostrzelania samochodu osobowego przez policjantów w kwietniu 2004 r. W wyniku tego zdarzenia kierujący pojazdem 19-latek zginął, a pasażer na skutek odniesionych ran doznał ciężkiego kalectwa.

W kasacjach skarżący podnieśli m.in. zarzut rażącej obrazy przepisów prawa materialnego polegający na bezpodstawnym przyjęciu, że oskarżeni działali w granicach kontratypu uprawnionego-dozwolonego użycia broni i mieli prawo użyć broni palnej strzelając do samochodu (art. 17 ust 1 i 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji) oraz rażącej obrazy art. 231 §1 kk polegającej na uniewinnieniu oskarżonych, mimo że usiłowali zatrzymać samochód, którym jechali pokrzywdzeni w sposób sprzeczny z prawem, niedopełniając obowiązku zasygnalizowania zamiaru zatrzymania tego pojazdu.

Skarżący wnosili o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

V-KK-0099_12.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 czerwca 2015 r., godz. 15:11
Przejdź do początku