Wydarzenia

Delegacja Sądu Najwyższego uczestniczyła w inauguracji urzędowania nowego prokuratora generalnego francuskiego Trybunału Kasacyjnego

8 września 2023 r.

​W Paryżu, z udziałem wielu przedstawicieli najwyższych władz sądowych Europy, odbyła się 8 września br. uroczystość objęcia urzędu przez kolejnego prokuratora generalnego przy Trybunale Kasacyjnym, najwyższym organie francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Sąd Najwyższy reprezentowali prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, Prezes SN kierująca pracą Izby Cywilnej, oraz Rzecznik Prasowy SN, dr hab. Aleksander Stępkowski.

W wydarzeniu wzięła udział premier Francji Élisabeth Borne, mer Paryża Anne Hidalgo, a także liczni przedstawiciele parlamentu, francuskich i europejskich sądów, władz lokalnych i in. Dla delegacji Sądu Najwyższego spotkanie było okazją do rozmów z prezesami najwyższych organów sądowniczych Francji i Belgii oraz obecnymi sędziami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Prokuratorem generalnym przy Trybunale Kasacyjnym został Rémy Heitz, dotychczasowy prokurator generalny przy Sądzie Apelacyjnym w Paryżu. Wcześniej pełnił służbę w innych francuskich sądach, sprawował także szereg funkcji w administracji rządowej, m.in. dyrektora administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, doradcy premiera oraz pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa drogowego.

We francuskim systemie wymiaru sprawiedliwości prokuratorzy są przypisani do poszczególnych sądów, przy czym na czele prokuratorów danego sądu stoi prokurator generalny. Inna jest też rola prokuratorów – ich zadania są związane z postępowaniem sądowym, nie zaś funkcjami śledczymi. We Francji prokuratora generalnego Trybunału Kasacyjnego mianuje prezydent na wniosek premiera.

Heitz.jpg

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 września 2023 r., godz. 9:38
Przejdź do początku