Wydarzenia

Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej wyłoniło kandydatów na Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej Izby

12 kwietnia 2023 r.

W dniu 12 kwietnia 2023 r. Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego wybrało trzech sędziów Sądu Najwyższego – kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej.

Kandydatami przedstawionymi Prezydentowi RP przez Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej SN na podstawie art. 12 § 2 w zw. z art. 15 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym zostali sędziowie Sądu Najwyższego (w kolejności alfabetycznej):

  • SSN Zbigniew Józef Kapiński,
  • SSN Kazimierz Klugiewicz,
  • SSN Michał Laskowski.

W Zgromadzeniu brało udział 30 sędziów Sądu Najwyższego. Wyboru dokonano w jednym głosowaniu, bez głosów nieważnych. SSN Zbigniew Kapiński otrzymał 9 głosów, SSN Kazimierz Klugiewicz – 8 głosów, zaś SSN Michał Laskowski – 13 głosów.

Ponieważ wśród zgłoszonych kandydatów znajdował się obecnie urzędujący Prezes SN kierujący pracą Izby Karnej, Zgromadzeniu przewodniczył SSN Wiesław Kozielewicz, Prezes SN kierujący pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej, wskazany przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 10 marca 2023 r., wydanym na podstawie art. 13 § 3 w zw. z art. 15 § 3 ustawy.

Kadencja obecnego Prezesa SN dr. Michała Laskowskiego dobiegnie końca 26 maja 2023 r.

Protokół głosowania


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 kwietnia 2023 r., godz. 16:42
Przejdź do początku