Wydarzenia

Komunikat w sprawie efektywności orzeczniczej Izby Cywilnej SN

27 marca 2023 r.

Trudna sytuacja orzecznicza w Izbie Cywilnej wynika z istotnego wzrostu w ostatnim czasie liczby wpływających spraw (zwłaszcza tzw. spraw frankowych) oraz z nieobsadzenia 40% stanowisk w Izbie.

Faktem jest trudna sytuacja orzecznicza w Izbie Cywilnej, jednak całkowicie fałszywe są formułowane przy tej okazji w mediach twierdzenia, jakoby wynikać miała ona z wadliwego zarządzenia Izbą lub z braku zaangażowania sędziów. Trudna sytuacja orzecznicza w Izbie Cywilnej wynika z dwóch czynników: istotnego wzrostu w ostatnim czasie liczby wpływających spraw (zwłaszcza tzw. spraw frankowych) oraz z nieobsadzenia 40% stanowisk w Izbie.

W 2022 roku istotnie wzrósł wpływ spraw do Izby Cywilnej. Był on w tym roku blisko dwukrotnie wyższy niż wpływ w 2020 roku, w którym wyniósł 4360 spraw. 

Tabela1.png

Równocześnie, od 2019 r. liczba sędziów orzekających w Izbie Cywilnej systematycznie spada. Średnia obsada w 2019 r. wynosiła około 33 sędziów, zaś w 2022 r. około 25 sędziów. W 2022 r. nieobsadzonych pozostawało 18 etatów sędziowskich (ponad 40%).

Tabela2.png

Obciążenie sędziów orzekających w Izbie Cywilnej istotnie wzrosło, ale równocześnie sędziowie orzekający w Izbie Cywilnej załatwiali w 2022 r. istotnie więcej spraw niż w latach ubiegłych: o 50% więcej niż 2019 r., o 46% więcej niż w 2020 r., o 27% więcej niż w 2021 r.

Tabela3.png

Rzeczywiste obciążenie sędziów Izby Cywilnej na tle całego Sądu Najwyższego obrazuje wykres wskazujący na liczbę sędziów poszczególnych Izb Sądu Najwyższego na dzień 31 grudnia 2022 r., wpływ i załatwienia roczne oraz średni roczny wpływ na sędziego i średnia roczna liczba załatwień (z pominięciem ID i IOZ):

Tabela4.png

Tym samym twierdzenia jakoby wzrost zaległości w Izbie Cywilnej wynikał z wadliwego zarządzania Izbą lub braku wystarczającego zaangażowania większości orzekających w niej sędziów są całkowicie bezpodstawne.

Komunikat w sprawie efektywności orzeczniczej Izby Cywilnej SN

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Truszczyńska Karolina
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 marca 2023 r., godz. 8:25
Przejdź do początku