Wydarzenia

Wyjaśnienie w związku z enuncjacjami prasowymi dotyczącymi akt spraw zarejestrowanych w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN

22 marca 2023 r.

Odnosząc się do formułowanych publicznie zarzutów o rzekomym blokowaniu rozpoznania spraw w Izbie Pracy informujemy o okolicznościach, z których wynikła konieczność przekazania akt spraw wyznaczonemu rzecznikowi dyscyplinarnemu celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wszczętego w związku z poważnymi wątpliwościami, czy przydział spraw zarejestrowanych w repertorium PO w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w latach 2019-2020 odbywał się zgodnie z prawem.

Niedawne enuncjacje prasowe, w szczególności zawarte w artykule „Małgorzata Manowska blokuje rozpoznanie kluczowych spraw w SN (Gazeta Wyborcza z 7 marca 2023 r.), całkowicie pomijają fakt ujawnienia niezgodności praktyki przydziału spraw sędziom w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z zasadami określonymi w Regulaminie Sądu Najwyższego, co miało charakter rażący i długotrwały.

Należy wyjaśnić, że w Sądzie Najwyższym nie obowiązuje funkcjonujący w sądach powszechnych system losowego przydziału spraw i stosowana jest zasada przydziału alfabetycznego. W tej sytuacji ścisłe przestrzeganie obowiązujących regulacji nabiera szczególnej wagi jako gwarancja, iż wyznaczanie sędziów do rozpoznawania spraw odbywa się w sposób uniemożliwiający manipulowanie składami. Ponadto zastosowanie obowiązujących regulacji zapewnia równomierny przydział spraw sędziom Sądu Najwyższego.

W przedmiotowym okresie obowiązywało Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 Regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U. z 2018 r. poz. 660), przy czym od 20 lutego 2019 r. do 24 czerwca 2021 r. zasady wyznaczania sędziów regulował § 83a tegoż regulaminu w wersji nadanej przez Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 274). Przepis ten stanowi, że „Prezes Sądu Najwyższego przydziela sprawy według kolejności ich wpływu do izby (ust. 1) oraz „sprawy przydzielane są sędziom według kolejności alfabetycznej nazwisk na liście, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 3a. Przydzielając sprawy Prezes Sądu Najwyższego nie może pominąć sędziego, któremu według kolejności alfabetycznej powinna zostać przydzielona sprawa (ust. 2).

W związku z wątpliwościami co do praktyki stosowanej w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na polecenie Pierwszego Prezesa ustalono liczbę sprawę zarejestrowanych w repertorium PO oraz sędziów, którym sprawy te przydzielono. Ujawniono w ten sposób, że w latach 2019-2020 zarejestrowano w kategorii PO 43 sprawy, z czego 3 sprawy przekazano do innej izby bez wyznaczenia sędziego sprawozdawcy. Pozostałe sprawy winny zostać rozdzielone wśród sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z kolejnością wpływu i porządkiem alfabetycznym nazwisk sędziów SN.

W poniższej tabeli zestawiono wszystkie sprawy kategorii PO zarejestrowane w roku 2019 i 2020 wraz z informacją o rzeczywistym dokonanym przydziale sprawy sędziemu, a także o prawidłowym przydziale zgodnym z Regulaminem SN. Zestawienie to uwzględnia zakończenie orzekania w tym okresie przez 6 sędziów, to jest SSN Jolantę Strusińską-Żukowską (9 października 2019 r.), SSN Andrzeja Wróbla i SSN Jerzego Kuźniara (1 kwietnia 2020 r.), SSN Beatę Gudowską (27 kwietnia 2020 r.), SSN Małgorzatę Gersdorf (1 maja 2020 r.) oraz SSN Zbigniewa Myszkę (1 września 2020 r.), a także rozpoczęcie orzekania przez SSN Leszka Bieleckiego (6 maja 2020 r.).

data wpływu sprawy do SNsygn. aktdata przydziałufaktyczny przydziałprawidłowy przydział
11.02.2019III PO 1/1913.05.2019Rączka KrzysztofBieniek Bogdan
01.03.2019III PO 2/1905.03.2019Strusińska-Żukowska JolantaFrańczak Jolanta
07.03.2019II PO 1/1914.05.2019Wróbel AndrzejGersdorf Małgorzata
12.04.2019III PO 3/19przekazana do innej izby
06.05.2019II PO 2/1908.05.2019Bieniek BogdanGonera Katarzyna
06.05.2019II PO 3/1904.06.2019Miąsik DawidGudowska Beata
27.05.2019III PO 4/19przekazana do innej izby
05.06.2019I PO 1/1911.06.2019Frańczak JolantaIwulski Józef
14.06.2019III PO 5/19przekazana do innej izby
02.08.2019II PO 4/1902.08.2019Pacuda MaciejKiryło Halina
23.10.2019II PO 5/1905.11.2019Kuźniar JerzyKorzeniowski Zbigniew
08.11.2019I PO 2/1928.11.2019Gonera KatarzynaKuźniar Jerzy
08.01.2020II PO 1/2030.01.2020Kuźniar JerzyMiąsik Dawid
08.01.2020II PO 2/2030.01.2020Prusinowski PiotrMyszka Zbigniew
08.01.2020II PO 3/2030.01.2020Rączka KrzysztofPacuda Maciej
03.02.2020III PO 1/2007.02.2020Miąsik DawidPrusinowski Piotr
11.02.2020III PO 2/2005.03.2020Miąsik DawidRączka Krzysztof
13.02.2020II PO 4/2013.02.2020Prusinowski PiotrSpyt Romualda
18.02.2020II PO 5/2024.02.2020Kuźniar JerzyStaryk Krzysztof
18.02.2020II PO 6/2024.02.2020Kuźniar Jerzy, potem Frańczak JolantaWróbel Andrzej
19.02.2020II PO 7/2024.02.2020Kuźniar Jerzy, potem Frańczak JolantaBieniek Bogdan
21.02.2020II PO 8/2026.02.2020Kuźniar Jerzy, potem Frańczak JolantaFrańczak Jolanta
28.02.2020II PO 9/2002.03.2020Frańczak JolantaGersdorf Małgorzata
02.03.2020II PO 10/2011.03.2020Bieniek BogdanGonera Katarzyna
02.03.2020II PO 11/2012.06.2020Frańczak JolantaGudowska Beata
09.03.2020II PO 13/2017.03.2020Iwulski Józef, potem Frańczak JolantaIwulski Józef
09.03.2020II PO 14/2008.06.2020Miąsik DawidKiryło Halina
10.03.2020II PO 12/2017.03.2020Iwulski Józef, potem Frańczak JolantaKorzeniowski Zbigniew
12.03.2020II PO 15/2008.06.2020Prusinowski PiotrMiąsik Dawid
15.04.2020III PO 3/2023.04.2020Miąsik DawidMyszka Zbigniew
23.04.2020II PO 16/2008.06.2020Miąsik DawidPacuda Maciej
27.04.2020II PO 17/2008.05.2020Pacuda MaciejPrusinowski Piotr
12.05.2020II PO 18/2008.06.2020Prusinowski PiotrRączka Krzysztof
05.06.2020II PO 19/2002.07.2020Frańczak JolantaSpyt Romualda
13.07.2020III PO 4/2017.07.2020Miąsik DawidStaryk Krzysztof
17.07.2020I PO 1/2021.07.2020Rączka KrzysztofLeszek Bielecki
24.08.2020III PO 5/2031.08.2020Miąsik DawidBieniek Bogdan
03.09.2020II PO 20/2009.09.2020Frańczak JolantaFrańczak Jolanta
10.09.2020III PO 6/2015.09.2020Miąsik DawidGonera Katarzyna
15.09.2020II PO 21/2002.11.2020Bielecki LeszekIwulski Józef
03.12.2020III PO 7/2008.12.2020Miąsik DawidKiryło Halina
07.12.2020III PO 8/2016.12.2020Miąsik DawidKorzeniowski Zbigniew
29.12.2020III PO 9/2030.12.2020Miąsik DawidMiąsik Dawid

Powyższe zestawienie wskazuje, że rzeczywisty przydział spraw w żaden sposób nie koresponduje ze spodziewanym, przeprowadzonym zgodnie z prawem przydziałem wynikającym z Regulaminu. Przydział spraw jaki faktycznie miał miejsce, w żadnej sprawie nie nastąpił w kolejności alfabetycznej, której wymaga § 15 Regulaminu SN i nie jest do niego nawet zbliżony. Odnotować ponadto należy, trudne do wyjaśnienia, nawet wielomiesięczne, opóźnienia w przydziale już zarejestrowanej sprawy.

Zestawienie spraw według daty wyznaczenia i w ramach wydziałów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ujawnia, że wielokrotnie miał miejsce seryjny przydział wielu spraw jednemu sędziemu:

data wpływu sprawy do SNsygn. aktdata przydziałuprzydzielony sędzia
Wydział I​ ​ ​
05.06.2019I PO 1/1911.06.2019Frańczak Jolanta
08.11.2019I PO 2/1928.11.2019Gonera Katarzyna
17.07.2020I PO 1/2021.07.2020Rączka Krzysztof
Wydział II​ ​ ​
06.05.2019II PO 2/1908.05.2019Bieniek Bogdan
07.03.2019II PO 1/1914.05.2019Wróbel Andrzej
06.05.2019II PO 3/1904.06.2019Miąsik Dawid
02.08.2019II PO 4/1902.08.2019Pacuda Maciej
23.10.2019II PO 5/1905.11.2019Kuźniar Jerzy
08.01.2020II PO 1/2030.01.2020Kuźniar Jerzy
08.01.2020II PO 2/2030.01.2020Prusinowski Piotr
08.01.2020II PO 3/2030.01.2020Rączka Krzysztof
13.02.2020II PO 4/2013.02.2020Prusinowski Piotr
18.02.2020II PO 5/2024.02.2020Kuźniar Jerzy
18.02.2020II PO 6/2024.02.2020Kuźniar Jerzy, potem Frańczak Jolanta
19.02.2020II PO 7/2024.02.2020Kuźniar Jerzy, potem Frańczak Jolanta
21.02.2020II PO 8/2026.02.2020Kuźniar Jerzy, potem Frańczak Jolanta
28.02.2020II PO 9/2002.03.2020Frańczak Jolanta
02.03.2020II PO 10/2011.03.2020Bieniek Bogdan
10.03.2020II PO 12/2017.03.2020Iwulski Józef, potem Frańczak Jolanta
09.03.2020II PO 13/2017.03.2020Iwulski Józef, potem Frańczak Jolanta
27.04.2020II PO 17/2008.05.2020Pacuda Maciej
09.03.2020II PO 14/2008.06.2020Miąsik Dawid
12.03.2020II PO 15/2008.06.2020Prusinowski Piotr
23.04.2020II PO 16/2008.06.2020Miąsik Dawid
12.05.2020II PO 18/2008.06.2020Prusinowski Piotr
02.03.2020II PO 11/2012.06.2020Frańczak Jolanta
05.06.2020II PO 19/2002.07.2020Frańczak Jolanta
03.09.2020II PO 20/2009.09.2020Frańczak Jolanta
15.09.2020II PO 21/2002.11.2020Bielecki Leszek
Wydział III​ ​ ​
01.03.2019III PO 2/1905.03.2019Strusińska-Żukowska Jolanta
11.02.2019III PO 1/1913.05.2019Rączka Krzysztof
03.02.2020III PO 1/2007.02.2020Miąsik Dawid
11.02.2020III PO 2/2005.03.2020Miąsik Dawid
15.04.2020III PO 3/2023.04.2020Miąsik Dawid
13.07.2020III PO 4/2017.07.2020Miąsik Dawid
24.08.2020III PO 5/2031.08.2020Miąsik Dawid
10.09.2020III PO 6/2015.09.2020Miąsik Dawid
03.12.2020III PO 7/2008.12.2020Miąsik Dawid
07.12.2020III PO 8/2016.12.2020Miąsik Dawid
29.12.2020III PO 9/2030.12.2020Miąsik Dawid

Przyjęta praktyka niezgodnego z obowiązującymi przepisami, rażąco dowolnego przydziału spraw kategorii PO w latach 2019-2020 zaowocowała drastycznie nierównomiernym obciążeniem sędziów sprawami. SSN Dawid Miąsik został przydzielony do 12 spraw (30% wszystkich), SSN Jerzy Kuźniar – do 6 spraw, SSN Jolanta Frańczak – do 5 spraw, SSN Piotr Prusinowski – do 4 spraw, SSN Krzysztof Rączka – do 3 spraw, SSN Bohdan Bieniek, SSN Józef Iwulski i SSN Maciej Pacuda – do 2 spraw, zaś SSN Leszek Bielecki, SSN Katarzyna Gonera, SSN Jolanta Strusińska-Żukowska i SSN Andrzej Wróbel otrzymali tylko jedną sprawę z tej kategorii. Pozostałych 7 sędziów orzekających w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie przydzielono do żadnej sprawy z repertorium PO.

Stwierdzenie powyższych uchybień w pełni uzasadnia konieczność przeprowadzenia przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego (z natury rzeczy wymagającego dostępu do akt), jak również rodzi konieczność działań naprawczych. Ponadto, w związku z wystąpieniem Prezesa TK, na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2393), akta niektórych spraw zostały przekazane Trybunałowi Konstytucyjnemu w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie K 24/20.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 marca 2023 r., godz. 15:48
Przejdź do początku