Wydarzenia

Informacja o przebiegu procedury wyboru kandydatów na Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego

8 lutego 2023 r.

W dniu 8 lutego br. odbyło się Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego zwołane w celu wyłonienia trzech kandydatów na Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej Izby.

W zgromadzeniu wzięło udział 29 spośród 31 członków Izby Karnej.

Ubiegać się o kandydowanie na stanowisko Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego zgodzili się:

  • SSN Michał Laskowski,
  • SSN Zbigniew Józef Kapiński,
  • SSN Kazimierz Klugiewicz,
  • SSN Jarosław Matras,
  • SSN Piotr Mirek.

W związku z kandydaturą obecnego Prezesa Izby Karnej obrady Zgromadzenia Izby Karnej zostały odroczone do 8 marca 2023 r. Na podstawie art. 13 § 3 w zw. z art. 15 § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym Prezes Izby Karnej zwrócił się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyznaczenie sędziego Sądu Najwyższego, który będzie przewodniczyć dalszym obradom zgromadzenia mającego wyłonić, ustawowo wymaganych, trzech kandydatów na Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 lutego 2023 r., godz. 12:25
Przejdź do początku