Wydarzenia

Nieścisłości w wywiadzie SSN Marty Romańskiej

28 grudnia 2022 r.

Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego pragnie zwrócić uwagę na nieścisłości zawarte w wypowiedzi SSN Marty Romańskiej dla portalu prawo.pl pt. Sąd uwzględnia, że kredyty frankowe nie poszły na nabycie dóbr konsumpcyjnych, opublikowanej 27 grudnia br.

Wbrew sugestiom zawartym w tej wypowiedzi, projekt uzasadnienia postanowienia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 2 września 2021 r., sygn. akt III CZP 11/21 (obecnie III CZP 25/22) został przygotowany przez pełniącą funkcję sprawozdawcy w tej sprawie SSN Joannę Misztal-Konecką, w terminie zakreślonym w zarządzeniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, czyli do 31 grudnia 2021 r., nie zaś 5 maja 2022 r. W późniejszym okresie trwały dalsze prace nad uzasadnieniem, wynikające m.in. ze składania uwag do niego przez poszczególnych sędziów, w tym przez SSN Martę Romańską. Ostateczna wersja uzasadnienia, uwzględniająca większość zgłoszonych uwag, została wyłożona do podpisu sędziom orzekającym właśnie 5 maja 2022 r., przy czym SSN Marta Romańska podpisała uzasadnienie dopiero 5 września 2022 r.

Podkreślić jednocześnie należy, że poglądy wyrażone w wypowiedzi SSN Marty Romańskiej odnoszące się do spraw tzw. kredytów frankowych stanowią wyłącznie jej stanowisko, a nie stanowisko Sądu Najwyższego lub Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

W szczególności odnosi się to do poglądu Pani Sędzi, że jednakowo należy oceniać kredyty denominowane i indeksowane, oraz do stanowiska, że umowa kredytu nie może obowiązywać po usunięciu z niej abuzywnych postanowień indeksacyjnych. W kwestiach tych dają się zauważyć istotne różnice w bieżącym orzecznictwie, widoczne choćby w publikowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego, zwłaszcza w numerze 4/2022 zbioru dodatkowego Orzecznictwa Sądu Najwyższego Izby Cywilnej.

Jednocześnie podkreślić należy, że Sąd Najwyższy jeszcze nie wypowiadał się wprost w przedmiocie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, w związku z czym nie jest jego stanowiskiem pogląd SSN Marty Romańskiej o inwestycyjnym charakterze kredytów frankowych, który to pogląd mógłby prowadzić niektóre podmioty do wyciągania zeń wniosków co do możliwości żądania przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.


Rzecznik Prasowy SN
SSN Aleksander Stępkowski

SSN Marta Romańska odniosła się do tego stanowiska Rzecznika Prasowego SN w swoim oświadczeniu:

Oświadczenie SSN Marty Romańskiej

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 grudnia 2022 r., godz. 9:37
Przejdź do początku