Wydarzenia

Delegacja Sądu Najwyższego na obchodach 70. rocznicy TSUE

7 grudnia 2022 r.

logo obchodówW dniach 4-6 grudnia pod hasłem „Wymiar sprawiedliwości blisko obywatela” odbyło się w Luksemburgu nadzwyczajne Forum Sędziów dla uczczenia 70. rocznicy utworzenia Trybunału. W wydarzeniu uczestniczyła Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska oraz Prezesi Sądu Najwyższego dr hab. Joanna Lemańska, prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, dr Michał Laskowski i dr hab. Piotr Prusinowski.

Forum rozpoczęło wystąpienie prezesa TSUE Koena Lenaertsa, po czym wyświetlono okolicznościowy film. Część robocza składała się z trzech sesji, podczas których poruszono zagadnienia: ostatnich nowelizacji w procedurze odesłania prejudycjalnego, pojęcia niezawisłości wymiaru sprawiedliwości w prawie UE oraz najnowszych zmian w zakresie środków ograniczających stosowanych wobec Białorusi i Rosji. Odbyły się także trzy warsztaty poświęcone tematom „Zrozumiałość orzeczeń sądowych”, „Rozpoznawalność spraw: nazewnictwo spraw nieujawniające tożsamości stron” i „Komunikacja wymiaru sprawiedliwości”. Każdemu z tych punktów programu przewodniczyli wspólnie przedstawiciel Trybunału oraz reprezentant sądownictwa jednego z państw członkowskich.

W trakcie wydarzenia Pierwsza Prezes SN przeprowadziła rozmowę z prezesem TSUE.

Ostatniego dnia Forum w uroczystym Zgromadzeniu sędziów uczestniczył dziedziczny wielki książę Luksemburga Wilhelm, a także liczni goście, w tym byli sędziowie Trybunału (jednym z nich jest obecny prezydent Łotwy Egils Levits) i Sądu, przedstawiciele instytucji UE, władz Luksemburga, a także europejskich środowisk prawniczych. Oprócz prezesa Lenaertsa jako przedstawiciel państw członkowskich głos zabrał minister legislacji i przewodniczący Rady Legislacyjnej Republiki Czeskiej Michal Šalomoun, a także wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová. Przemawiał również wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i jeden z ministrów rządu państwa-gospodarza.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedyną instytucją funkcjonującą nieprzerwanie od pierwszych traktatów zjednoczeniowych. Został ustanowiony na mocy Traktatu Paryskiego podpisanego 18 kwietnia 1951 r., który wszedł w życie 23 lipca 1952. Pierwsi sędziowie objęli urzędy 4 grudnia 1952 r. W 1986 roku na mocy jednolitego aktu europejskiego wyodrębniono Sąd Pierwszej Instancji, zaś Traktat nicejski z 2001 r. wprowadził sądy wyspecjalizowane, co zapoczątkowało funkcjonowanie europejskiego systemu wymiaru sprawiedliwości.

W skład TSUE wchodzi 27 sędziów mianowanych przez poszczególne państwa członkowskie UE (polskim sędzią jest prof. Marek Safjan) oraz 11 rzeczników generalnych, na których czele stoi Polak prof. Maciej Szpunar.

TSUE.jpg
(na zdjęciu od lewej: Prezes SN Piotr Prusinowski, sędzia Sądu UE Krystyna Kowalik-Bańczyk, Prezes SN Joanna Misztal-Konecka, Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny, Prezes SN Joanna Lemańska, Prezes SN Michał Laskowski)


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 grudnia 2022 r., godz. 12:29
Przejdź do początku