Wydarzenia

Manipulacje w artykule zamieszczonym przez portal Onet.pl

18 listopada 2022 r.

​Sąd Najwyższy wyraża zaniepokojenie manipulacjami w tekście red. Małgorzaty Gałczyńskiej pt. Nadzwyczajne narzędzie władzy do niszczenia niepokornych. Sędzia Żurek: piekielna machina zamieszczonym dnia 14 listopada br. na portalu Onet.pl.

Tekst zawiera tyleż radykalną, co gołosłowną krytykę skargi nadzwyczajnej wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym i pozytywnie ocenianej w społeczeństwie mimo istniejących podziałów i kontrowersji wokół wymiaru sprawiedliwości. Wystarczy wspomnieć, że nowelizację ustawy przewidującą wydłużenie okresu, w którym można składać skargi nadzwyczajne, poparły wszystkie ugrupowania parlamentarne niezależnie od istniejących podziałów politycznych.

Krytykę swoją autorka oparła na jednostronnej, dalekiej od obiektywizmu i jednostronnej relacji sędziego orzekającego w Sądzie Okręgowym w Krakowie, który występował jako strona w jednym z zakończonych postępowań ze skargi nadzwyczajnej, dotyczącego jego spraw majątkowych. Innym przykładem, na którym się oparto, była kontrola nadzwyczajna orzeczenia wydanego z powództwa byłego Prezydenta RP wytoczonego jednemu ze znanych publicystów za wypowiedź o związkach powoda z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Autorka nie tylko przedstawia tę sprawę wywołując u czytelnika błędne wrażenie, jakoby Sąd Najwyższy rozpoznawał tę sprawę w 2011 r., ale pomija też fakt, że rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego zapadłe w tej sprawie w 2021 r. znalazło de facto potwierdzenie w decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1 lipca 2021 r.

Autorka przemilcza również fakt, że dzięki orzecznictwu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zapadającemu w ramach rozpoznawania skarg nadzwyczajnych zapewniono pełną skuteczność normom europejskiego prawa konsumenckiego, które do czasu wprowadzenia tej skargi były na masową skalę obchodzone w ramach postępowania upominawczego lub nakazowego, tworząc rozległe obszary wyłączone de facto z ochrony konsumenckiej. 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
18 listopada 2022 r., godz. 22:15
Przejdź do początku