Wydarzenia

Prezes Joanna Lemańska powołana w skład Komisji Weneckiej

22 czerwca 2022 r.

Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych dr hab. Joanna Lemańska została powołana w skład Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej) i wzięła udział w 131. Sesji Plenarnej Komisji w Scuola Grande di San Giovanni Evangelista w Wenecji, w dniach 17-18 czerwca 2022 r.

Komisja Wenecka to powołane w 1990 roku ciało doradcze Rady Europy, zrzeszające 61 członków w tym przedstawicieli wszystkich 46 państw członkowskich Rady Europy, a ponadto przedstawicieli Algierii, Brazylii, Chile, Izraela, Kanady, Kazachstanu, Kirgistanu, Korei Południowej, Kosowa, Kostaryki, Maroka, Meksyku, Peru, Stanów Zjednoczonych oraz Tunezji.

Komisja Wenecka działa w trzech obszarach: instytucji demokratycznych i praw podstawowych; wymiaru sprawiedliwości, w tym sądownictwa konstytucyjnego; wyborów, referendów i partii politycznych. Pomaga ona w szczególności w upowszechnianiu i konsolidacji wspólnego dziedzictwa konstytucyjnego, poprzez wypracowywanie wspólnych standardów i dokumentów referencyjnych, w tym dotyczących sądownictwa oraz państwa prawa.

Członkowie Komisji Weneckiej są niezależni i działają we własnym imieniu, nie pobierając wynagrodzenia. Są to wybitni eksperci z dziedziny prawa publicznego, profesorowie uniwersyteccy, sędziowie sądów najwyższych i konstytucyjnych, powoływani na czteroletnią kadencję.

Od grudnia 2021 Przewodniczącą Komisji Weneckiej jest pani Claire Bazy-Malaurie z Francji – pierwsza kobieta na tym stanowisku, wcześniej sprawowała funkcję członka Rady Konstytucyjnej Francji. Honorową przewodniczącą Komisji Weneckiej jest prof. Hanna Suchocka.

SSN Joanna Lemanska konferencja.jpg

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 czerwca 2022 r., godz. 9:49
Przejdź do początku