Wydarzenia

Sędzia SN Katarzyna Gonera w zarządzie Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa państw Unii Europejskiej

13 czerwca 2014 r.

Pani Sędzia Katarzyna Gonera, przewodnicząca Wydziału I Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, została z ramienia Krajowej Rady Sądownictwa  wybrana przez Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa państw Unii Europejskiej (ENCJ), które odbyło się w Rzymie w  dniach 11-13 czerwca 2014 r., do Rady Wykonawczej ENCJ. Rada Wykonawcza, razem z Radą Konsultacyjną Sędziów Europejskich, opiniuje, konsultuje i rekomenduje projekty i dobre praktyki istotne z punktu widzenia ochrony sędziowskiej niezależności, a w konsekwencji całego wymiaru sprawiedliwości.

W trakcie obrad Zgromadzenie Ogólne wybrało nowego Przewodniczącego ENCJ, został nim Geoffrey Vos z Rady Sądownictwa Anglii i Walii, który obejmie urząd 1 stycznia 2015 r., a także 7 członków Rady Wykonawczej Sieci: Krajową Radę Sądownictwa Polski reprezentowaną właśnie przez sędzię Katarzynę Gonerę oraz Rady Sądownictwa Belgii i Bułgarii na okres 2 lat, Rady Sądownictwa Francji, Włoch, Rumunii oraz Hiszpanii na 1 rok.

Rada Wykonawcza odpowiada za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Stałego Biura ENCJ, a także całej organizacji między posiedzeniami Komitetu Sterującego oraz przygotowuje propozycje jego działań. Krajowa Rada Sądownictwa jest członkiem ENCJ od 2004 roku i od tego samego roku zasiada nieprzerwanie w Komitecie Sterującym Sieci.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Pyźlak Teresa
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 lipca 2014 r., godz. 11:20
Przejdź do początku