Wydarzenia

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zakończyła wizytę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i w instytucjach Rady Europy

14 września 2021 r.

​Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska, na zaproszenie Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Roberta Spano wzięła udział w konferencji Prezesów Sądów Najwyższych państw członkowskich Rady Europy pt. „Rządy prawa i wymiar sprawiedliwości w erze cyfrowej” oraz w uroczystej inauguracji roku sądowego w ETPCz 10 września 2021 roku.

Pierwsza Prezes SN przewodniczyła delegacji SN, w skład której weszła również Prezes SN kierująca pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SSN Joanna Lemańska oraz Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego SSN Aleksander Stępkowski.

Przy okazji wydarzeń w ETPCz, z inicjatywy Pierwszej Prezes SN, delegacja odbyła bardzo owocne spotkanie z Prezesami Sądów Najwyższych regionu obecnymi na konferencji w Strasburgu. We wnioskach ze spotkania uczestnicy wskazali na wielką zbieżność w postrzeganiu istotnych aspektów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i podkreślili potrzebę intensyfikacji współpracy pomiędzy sądami najwyższymi państw Europy Środkowej w ramach działającej od 2002 r. Stałej Konferencji Prezesów Sądów Najwyższych Państw Grupy Wyszehradzkiej, Chorwacji oraz Słowenii.

Przy okazji uroczystości w ETPCz Prezes Manowska złożyła kolejną wizytę Sekretarz Generalnej RE Mariji Pejčinović Burić, jak również odbyła oficjalne spotkania z Przewodniczącym Komitetu Ministrów RE oraz Komisarz Praw Człowieka RE Dunją Mijatović. Przedstawiciele Organizacji podziękowali Pierwszej Prezes oraz delegacji SN za obecność i otwartość na dialog i współpracę z Radą Europy.

Uczestnicy rozmów z uznaniem odnieśli się do działań, jakie Pierwsza Prezes podjęła celem stworzenia warunków do rozwiązania problemów, z jakimi mierzy się wymiar sprawiedliwości w Polsce. Podkreślali również doniosłość dialogu, jaki Pierwsza Prezes i Sąd Najwyższy prowadzi z Radą Europy. Pierwsza Prezes naświetliła szereg zagadnień związanych z trwającą reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce i zwróciła uwagę na kwestie, których niewzięcie pod uwagę prowadzi do nieporozumień i utrudnia dialog. Pierwsza Prezes uzyskała w związku z tym zapewnienie, że stanowisko Sądu Najwyższego będzie teraz brane pod uwagę we wszystkich aspektach.

Wszyscy uczestnicy rozmów z satysfakcją podkreślali doniosłość przeprowadzonych rozmów i konstruktywny charakter prowadzonego dialogu.

52769_001.jpg

52769_004.jpg

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 września 2021 r., godz. 15:07
Przejdź do początku