Wydarzenia

Oświadczenie sędziego SN, prof. UW Jana Majchrowskiego

22 lutego 2021 r.

Oświadczenie sędziego SN, prof. UW Jana Majchrowskiego

w związku z próbą wywarcia nacisku na sędziego

Oświadczam niniejszym, że w związku ze sprawą o sygn. II DIZ 27/21 (II DO 120/20), która ma być jutro rozpatrywana przed Sądem Najwyższym – Izbą Dyscyplinarną, doszło do bezprecedensowej próby wywarcia nacisku na sędziego  tego Sądu i zarazem przewodniczącego składu orzekającego w  mojej osobie. W związku z tym skierowałem odpowiednie wystąpienie do Pierwszego Prezesa SN i Prezesa Izby Dyscyplinarnej SN, do Krajowej Rady Sądownictwa oraz – ze względu na podmiot, który się tego dopuścił – do Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Oświadczam zarazem, że ta niedopuszczalna próba ingerencji w niezawisłość sędziowską podjęta pod moją nieobecność w formie uchwały przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z wniosku grupy osób na czele z r.pr., prof. Marcinem Matczakiem, nie wpłynie w żaden sposób na moją bezstronność. Jednocześnie oczekuję odpowiedniej reakcji organów, do których wystąpiłem w tej sprawie. Załączam obszerne fragmenty jednego z tych wystąpień.

      „Mając na uwadze art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określający podstawowe zadanie Krajowej Rady Sądownictwa, przekazuję poniższą informację, wzywając jednocześnie Radę do niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań w przedstawionej sprawie. 

     Ostatnio zaznajomiłem się z upublicznioną 12 stycznia 2021 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19.10.2020 r. nr 7/10/2020 „w sprawie uchylenia immunitetu sędzi Beaty Morawiec i innych postępowań przed Izbą Dyscyplinarną”, (Dziennik Dokumentów i Aktów Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UW, poz. 64 (2020).

     Treść tej uchwały była od początku w sposób szczególny skierowana do mnie, gdyż jedynie ja - będąc profesorem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji -  jestem jednocześnie sędzią w Izbie Dyscyplinarnej tegoż Sądu (…). Uchwała, co wynika jednoznacznie z jej treści, ma za zadanie w określony sposób wpłynąć na Sąd orzekający w konkretnej sprawie wniosku o uchylenie immunitetu sędziowskiego wskazanego z imienia i nazwiska sędziego, któremu prokuratura chce postawić zarzuty karne. Świadczą o tym m.in. słowa: „…należy z całą stanowczością potępić próbę uchylenia immunitetu sędzi Beaty Morawiec…”. Już samo to, jest niedopuszczalną próbą wpłynięcia na treść orzeczenia Sądu ze strony Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - organu publicznej polskiej uczelni, która zobowiązana jest działać z poszanowaniem polskiego prawa, a także ze strony osób, które złożyły wniosek o podjęcie tej uchwały (zresztą nie znając akt sprawy) (…). Uchwała ta stanowi w mojej opinii niedopuszczalną ingerencję w niezawisłość sędziowską zwłaszcza wobec mojej osoby i to nie tylko ze względów wyżej podanych. Zostałem bowiem ostatnio wyznaczony do orzekania właśnie w sprawie immunitetowej tego sędziego, jako przewodniczący składu orzekającego. Zaznaczam, że załatwienie wielu moich zawodowych spraw uniwersyteckich wiąże się z koniecznością podjęcia stosownych uchwał przez Radę WPiA UW, stąd presja wywierana na mnie w rzeczonej sprawie ma charakter realny i konkretny, a zatem tym bardziej bezprawny, skandaliczny, wymagający odpowiedniej reakcji”.


                                                                                                   Prof. UW dr hab. Jan Majchrowski
                                                                                                            Sędzia Sądu Najwyższego
Warszawa, 22 lutego 2021 roku

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 lutego 2021 r., godz. 14:58
Przejdź do początku