Wydarzenia

Zmiana terminu posiedzenia składu połączonych Izb Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

5 lutego 2021 r.

​Z uwagi na sygnalizowane wątpliwości co do terminu posiedzenia składu  połączonych Izb Sądu Najwyższego Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, które na wniosek Pierwszego Prezesa SN mają podjąć uchwałę w przedmiocie doniosłej społecznie rozbieżności w wykładni art. 446 § 4 k.c. oraz art. 448 k.c.  informujemy, że  Zarządzeniem Pierwszego Prezesa SN z dnia 15 stycznia 2021 r. termin rozpoznania tego wniosku został zmieniony z dnia 25 marca 2021 r. na dzień 28 kwietnia 2021 r. 

Skład połączonych Izb Sądu Najwyższego ma odpowiedzieć na pytanie:

„czy w sytuacji, gdy wskutek czynu niedozwolonego doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, którego konsekwencją jest niemożność nawiązania lub kontynuowania typowej więzi rodzinnej, osobom bliskim poszkodowanego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne?”.

Zarządzenie nr 10/2021 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 110/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 lutego 2021 r., godz. 13:14
Przejdź do początku