Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego na temat działań Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa

21 stycznia 2021 r.

Komunikat
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

na temat działań Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa

W dniu dzisiejszym, 21 stycznia 2021 r., w związku z wypadkami jakie miały miejsce na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 14 stycznia b.r., sędzia Leszek Mazur poinformował Pierwszego Prezesa SN, sędzię Małgorzatę Manowską o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

W związku ze zwolnieniem stanowiska Przewodniczącego KRS, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389 z późn.zm.), Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego planuje zwołać w dniu jutrzejszym posiedzenie KRS na dzień 29 stycznia 2021 r.

SSN Aleksander Stępkowski
Rzecznik Prasowy SN

Komunikat Rzecznika Prasowego SN z dnia 21 stycznia 2021 r. 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 stycznia 2021 r., godz. 14:15
Przejdź do początku