Wydarzenia

Oświadczenie Rzecznika Prasowego Sadu Najwyższego

7 stycznia 2021 r.

Oświadczenie
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

W związku z uchwałą Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Palestra” z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz wywołanymi nią komentarzami informuję, że zakończenie współpracy Sądu Najwyższego z radcą prawnym dr hab. Małgorzatą Wrzołek-Romańczuk w drodze porozumienia stron zostało uzgodnione pół roku temu, zaś weszło w życie cztery miesiące temu.

Przyjęta formuła rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z natury rzeczy zobowiązuje je do zachowania poufności poczynionych uzgodnień. Założyć należy, że gdyby Pani Mecenas uznała, że zawarciu porozumienia towarzyszyły jakiekolwiek niestosowne okoliczności, to z pewnością skorzystałby z dostępnych środków prawnych, w tym z drogi sądowej. Czynienie obecnie z tego porozumienia przedmiotu zainteresowania mediów wzbudza zażenowanie.

Prezentując publicznie swoje poglądy w formie różnych publikacji, Pani Mecenas zapewne towarzyszyło pytanie, czy może świadczyć, wymagające najwyższego zaufania usługi prawne na rzecz Sądu Najwyższego i jego Pierwszego Prezesa w sytuacji, gdy publicznie kwestionuje status sędziego SN swego mocodawcy. Z tego względu decyzję Pani Mecenas o rozwiązaniu umowy o pracę można uznać za przykład właściwego rozumienia zasad etyki radcy prawnego, w tym dążenia do unikania konfliktu interesów (art. 8 i 10 Kodeksu etyki radcy prawnego).

Chociaż uchwała Kolegium Redakcyjnego Palestry narusza dobra osobiste Pierwszego Prezesa SN, to można ją powitać jednak z nadzieją, że z równą determinacją osoby pod nią podpisane będą bronić tych koleżanek i kolegów naukowców, którym – z uwagi na przekonania lub światopogląd niezgodne z oczekiwaniami środowiska – blokowana jest dzisiaj kariera naukowa, którzy są usuwani z komisji egzaminacyjnych, a nawet z kolegiów redakcyjnych, na czele z samą „Palestrą”. To z jej kolegium redakcyjnego usunięto wszak w 2018 r. dwóch jego wieloletnich członków, w tym zastępcę redaktora naczelnego, co zbiegło się z ich ubieganiem się o przyjęcie do służby publicznej jako sędziów Sądu Najwyższego.

SSN Aleksander Stępkowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 stycznia 2021 r., godz. 12:00
Przejdź do początku