Wydarzenia

Spotkanie z delegacją Rady Europy

2 grudnia 2020 r.

W dniu 24 listopada 2020 r. przedstawiciele Sądu Najwyższego odbyli zdalne spotkanie z delegacją Rady Europy. Spotkanie zorganizowano jako kontynuację konstruktywnego dialogu zapoczątkowanego oficjalną wizytą Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP w instytucjach Rady Europy, która odbyła się w dniach 9-10 lipca 2020 r.

Spotkanie odbyło się w kontekście wcześniejszych ustaleń Komisji Weneckiej, Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) oraz Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), które wyraziły obawy dotyczące przeprowadzonej w Polsce reformy wymiaru sprawiedliwości.

Delegacja Sądu Najwyższego szczegółowo przedstawiła bieżące funkcjonowanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a także ogólne informacje na temat funkcjonowania Sądu Najwyższego w czasie pandemii. Podkreślono potrzebę weryfikacji informacji, które są przedstawiane Radzie Europy przez różne podmioty. Polska delegacja wyraziła gotowość do przekazywania wszelkich dostępnych informacji na temat sytuacji sądownictwa w Polsce, którymi będą zainteresowane organy Rady Europy.

Delegacja polskiego Sądu Najwyższego podkreśliła również znaczenie obecnego orzecznictwa Sądu Najwyższego dla prawidłowego funkcjonowania zasady praworządności, a także dla zapewnienia skutecznej implementacji prawa europejskiego. Przedstawiciele SN potwierdzili swoją determinację we wdrażaniu standardów Rady Europy, poczynając od orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 grudnia 2020 r., godz. 14:54
Przejdź do początku