Wydarzenia

Wirtualna Konferencja Prezesów Sądów Najwyższych Państw Europy Środkowej i Wschodniej poświęcona funkcjonowaniu sądów w czasie pandemii

30 listopada 2020 r.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska wzięła udział w Wirtualnej Konferencji Prezesów Sądów Najwyższych Państw Europy Środkowo-Wschodniej poświęconej tematowi funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w czasie pandemii.

Pierwsza sesja konferencji pt. „Pandemia a sądy – doświadczenia i wnioski” odbyła się w dniu dzisiejszym i poświęcona była m.in.: postępowaniom sądowym w czasie obowiązywania ograniczeń wynikających z pandemii i problemowi zaległości w rozpatrywaniu spraw sądowych powstałych wskutek opóźnień w postępowaniach spowodowanych pandemią.

W trakcie panelu przedyskutowano również perspektywy na przyszłość, w tym możliwości wykorzystania wideoposiedzeń, pracy zdalnej w sądach, składania dokumentów sądowych w formie elektronicznej oraz możliwości wykorzystania technologii dla zwiększenia dostępu publiczności do postępowań sądowych.

Druga sesja pt. „Budowanie publicznego wsparcia dla sądów” zaplanowana został na przyszły tydzień. Uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat niezależności instytucjonalnej sądownictwa i niezawisłości sędziów, przejrzystości funkcjonowania sądów, niezależnej administracji sądowej i tworzenia aktów prawnych.

Poruszony będzie również temat postrzegania sądów i sędziów w społeczeństwie oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także metodom skutecznego zmniejszenia zaległości w rozpatrywaniu spraw przez sądy.

Konferencja została zorganizowana przez Sąd Najwyższy Republiki Azerbejdżanu i Instytut CEELI, przy istotnym i aktywnym zaangażowaniu również sędziów z USA, a jej głównym celem jest omówienie sposobu, w jaki uległa zmianie organizacja sądów i działalność orzecznicza w czasie obowiązywania obostrzeń związanych ze stanem pandemii. Istotną funkcją konferencji jest również wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów stojących przed sądami oraz w stosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych i innych innowacji.

 2020.11.30_Konferencja_1.jpg 2020.11.30_Konferencja_2.jpg

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 listopada 2020 r., godz. 15:48
Przejdź do początku