Wydarzenia

Pierwsze numery urzędowego zbioru orzeczeń Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

9 października 2020 r.

Ukazały się dwa pierwsze numery oficjalnego urzędowego zbioru orzeczeń „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Dyscyplinarna” zawierającego 28 orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w Izbie Dyscyplinarnej w roku 2018 i pierwszym półroczu roku 2019.

OSNID-1-2020.jpgUzasadnienia wyroków, uchwał i postanowień Sądu Najwyższego prezentują szerokie spektrum problemów prawnych związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną przedstawicieli zawodów prawniczych. Na uwagę zasługują m.in. zagadnienia związane godnością urzędu, powinnościami i standardami postępowania osób wykonujących zawody zaufania publicznego, rolą norm etycznych w postępowaniu dyscyplinarnym, a także pojęciami szkodliwości społecznej oraz szkodliwości korporacyjnej przewinień dyscyplinarnych.

W prezentowanych orzeczeniach składy sędziowskie Izby Dyscyplinarnej dokonywały także wykładni przepisów odróżniających postępowanie karne i postępowanie dyscyplinarne w kontekście celów postawionych przed każdym z tych procesów, jak również regulacji dotyczących uchwał w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie sędziego lub prokuratora do odpowiedzialności karnej (uchylenia immunitetu).

Druk zbiorów orzeczeń Sądu Najwyższego, wydawanych oddzielnie dla poszczególnych izb, odbywa się na polecenie Pierwszego Prezesa SN.

Publikacja pierwszych zbiorów orzeczeń zbiega się z drugą rocznicą powstania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Prezydent RP powołał pierwszych 10 sędziów 20 września 2018 r., zaś pierwsze orzeczenie wydane zostało 20 listopada 2018 r.

W trakcie dwóch lat pracy Izby Dyscyplinarnej zapadło łącznie 606 orzeczeń, zakończono 474 sprawy.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Dyscyplinarna Nr 1/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Dyscyplinarna Nr 2/2020

Informacja dla zamawiających

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 października 2020 r., godz. 10:06
Przejdź do początku