Wydarzenia

Wstęp do Sądu Najwyższego w dniu 10 września 2020 r.

7 września 2020 r.
W związku z zainteresowaniem sprawą o sygn. akt II DSI 37/20 wyznaczoną na dzień 10 września 2020 r. w Izbie Dyscyplinarnej przypominamy o zasadach przebywania oraz warunkach pracy mediów w siedzibie Sądu Najwyższego.

Do siedziby Sądu Najwyższego mogą wejść jedynie osoby wskazane w § 2 Zarządzenia, w szczególności wezwani w charakterze uczestników postępowania, a także publiczność na zasadach określonych w § 4. Zwracamy uwagę na wymóg uzyskania karty wstępu. Odpowiednie zgłoszenie do sprawy II DSI 37/20 należy przesłać na adres poczty elektronicznej sn@sn.pl lub przekazać telefonicznie po numerem 22 530 81 06 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2020 r. godz. 16. W przypadku dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość kart wstępu dla przedstawicieli jednego podmiotu może zostać zredukowana.

Media zainteresowane relacjonowaniem sprawy mogą przebywać w budynku Sądu Najwyższego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i stosując się do rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii. Przedstawicieli mediów, którzy nie wystąpią o kartę wstępu, obowiązuje akredytacja w tym samym wskazanym powyżej terminie na adres poczty elektronicznej biuroprasoweID@sn.pl z podaniem imienia, nazwiska, nazwy redakcji i numeru legitymacji prasowej.

Piotr Falkowski
Rzecznik Prasowy Izby Dyscyplinarnej SN


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 września 2020 r., godz. 15:34
Przejdź do początku