Wydarzenia

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego w Strasburgu

8 lipca 2020 r.

W dniach 9-10 lipca br. Pierwsza Prezes Sadu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska będzie przebywać w Strasburgu, gdzie odwiedzi Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz instytucje Rady Europy, istotne z punktu widzenia praworządności, demokracji, sądownictwa i praw człowieka.

W siedzibie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Małgorzata Manowska spotka się z jego Prezesem Róbertem Spanó, a także sędziami Sekcji Pierwszej rozpoznającej sprawy dotyczące Polski. Wiceprzewodniczącym tej sekcji jest obecnie polski sędzia Trybunału prof. Krzysztof Wojtyczek.

W Palais de l'Europe, siedzibie Rady Europy, rozmówcami Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego będzie Sekretarz Generalna tej organizacji Marija Pejčinović Burić, Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Hendrik Daems oraz Sekretarz Generalny Zgromadzenia Wojciech Sawicki. Zaplanowano również spotkanie z Przewodniczącym Komitetu Ministrów Rady Europy amb. Panajotisem Beglitisem.

Członkowie delegacji Sądu Najwyższego spotkają się również z zastępczynią Sekretarza Komisji Weneckiej Simoną Granatą-Menghini a także z przedstawicielami Komisji Prawnej oraz z szefową Komisji Politycznej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Despiną Chatzivassiliou-Tsovilis.

Podczas wszystkich spotkań Prezes Manowska będzie mówiła o doniosłości merytorycznego dialogu między instytucjami, jak również o roli organów międzynarodowych w dziedzinie praworządności i stałego podnoszenia standardów ochrony praw człowieka oraz zadań sądów najwyższych państw europejskich w tym procesie. Będzie rozmawiała również na temat możliwości pogłębienia współpracy Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej z instytucjami Rady Europy w tych obszarach. W Europejskim Trybunale Praw Człowieka weźmie udział w dyskusji z sędziami Sekcji Pierwszej na temat dialogu orzeczniczego między sądami międzynarodowymi i krajowymi.

Pierwszemu Prezesowi towarzyszyć będzie Prezes Sądu Najwyższego kierująca pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych dr hab. Joanna Lemańska oraz Sędzia Sądu Najwyższego dr hab. Aleksander Stępkowski, Rzecznik Prasowy SN.​

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 lipca 2020 r., godz. 10:24
Przejdź do początku