Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego w związku z publikacją prasową w Dzienniku Gazecie Prawnej dot. sprawy sygn. I NSNc 48/19

7 lipca 2020 r.

Komunikat
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego
w związku z publikacją prasową w "Dzienniku Gazecie Prawnej" dot. sprawy o sygn. akt I NSNc 48/19

We wczorajszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” w artykule autorstwa Pani red. Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „PG wypaczył skargę nadzwyczajną” zawierającym omówienie skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego rozpoznanej przez Sąd Najwyższy w dniu 25 czerwca b.r. (sygn. I NSNc 48/19) znalazła się m.in. informacja o powołaniu w tej sprawie radcy prawnego Marka Chmaja na rzecznika interesu społecznego wraz ze stwierdzeniem, jakoby r.pr. Marek Chmaj nie otrzymał w tej mierze żadnego zawiadomienia.

W związku z tym należy podkreślić, że zarządzenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z 21 lutego 2020 r. o powołaniu rzecznika interesu społecznego jako uczestnika postępowania w tej sprawie i wyznaczeniu na rzecznika r. pr. Marka Chmaja zostało doręczone do Jego kancelarii 6 marca 2020 r. wraz z zobowiązaniem do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 2 tygodni pod rygorem pominięcia.

Przez ponad 3 miesiące od doręczenia zarządzenia Pierwszego Prezesa SN, do czasu rozpoznania skargi nadzwyczajnej w dniu 25 czerwca b.r., r.pr. Marek Chmaj nie zajął stanowiska w tej sprawie i nie skierował do Sądu Najwyższego żadnego pisma.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa skarga nadzwyczajna była rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, o którego terminie, zgodnie z k.p.c., strony i uczestnicy postępowań nie są zawiadamiani. Ubolewam, że Autorka artykułu przekazała opinii publicznej informacje dotyczące przebiegu postępowania, których uprzednio nie zweryfikowała kontaktując się z Sądem Najwyższym.

Dr hab. Aleksander Stępkowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

 Skan zawiadomienia do kancelarii r.pr. Marka Chmaja z potwierdzeniem odbioru

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 lipca 2020 r., godz. 13:55
Przejdź do początku