Wydarzenia

Spotkanie z przedstawicielami Misji OBWE

3 lipca 2020 r.

W dniu 2 lipca 2020 r. w Sądzie Najwyższym odbyło się spotkanie z członkami Misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) reprezentowanej przez: 

  • Pana Thomasa Boserupa, Szefa Misji OBWE w Rzeczypospolitej Polskiej
  • Panią Martinę Barker-Ciganikovą, Zastępcę Szefa Misji
  • Panią Anitę Dankę, Analityka ds. Prawnych
  • Panią Katarzynę Katanę, Asystenta Analityka ds. Prawnych

Ze strony Sądu Najwyższego w spotkaniu udział wzięli: 

  • Pani SSN dr hab. Joanna Lemańska, Prezes Sądu Najwyższego kierująca pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  • Pan SSN Józef Iwulski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • Pan SSN dr hab. Aleksander Stępkowski, Rzecznik Prasowy SN
  • Pan SSN dr hab. Paweł Księżak
  • Pan dr Valeri Vachev

Tematem spotkania był sposób realizacji kompetencji kontrolnych Sądu Najwyższego względem procesu wyborczego prowadzącego do wyboru Prezydenta RP. Obecni Sędziowie Sądu Najwyższego odpowiedzieli na szereg pytań, które nasunęły się członkom Misji po zapoznaniu się z obszernymi wyjaśnieniami pisemnymi, jakie otrzymali w trakcie wcześniejszych kontaktów z Sądem Najwyższym.

Członkowie Misji OBWE bardzo wysoko ocenili jakość dotychczasowej współpracy z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W oparciu o ich doświadczenia, obejmujące udział w kilkudziesięciu misjach monitoringowych w różnych krajach podkreślali bezprecedensową otwartość Sądu Najwyższego na współpracę i szczegółowość uzyskiwanych informacji. Członkowie Misji OBWE wyrazili chęć kontynuowania dotychczasowej formuły współpracy.

Misja OBWE w Polsce ma na celu ocenę wyborów prezydenckich pod kątem ich zgodności z zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa Polski w OBWE, z innymi normami prawa międzynarodowego oraz z powszechnymi standardami przeprowadzania wyborów w demokratycznym państwie prawa. Realizując swoje cele, Misja analizuje uregulowania prawne z zakresu prawa wyborczego oraz sposób rozstrzygania sporów wyborczych.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 lipca 2020 r., godz. 11:27
Przejdź do początku