Wydarzenia

SN wybrał kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

9 kwietnia 2014 r.

W dniu 9 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone wyborowi kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

W posiedzeniu wzięło udział 81 sędziów SN, którzy wybrali następujących kandydatów:

 

 
Małgorzata Gersdorf
 
Sędzia Sądu Najwyższego orzekająca w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
 
Lech Paprzycki
 
Sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej
 

 

Kandydatury zostały przedstawione Prezydentowi RP, który spośród nich powoła nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na sześcioletnią kadencję.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 maja 2014 r., godz. 15:03
Przejdź do początku