Wydarzenia

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego - 12 czerwca 2020 r.

10 czerwca 2020 r.

Publikujemy Zarządzenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego na dzień 12 czerwca 2020 r. o godz. 11:00.

Zgromadzenie Ogólne SSN zwołane zostało na wniosek grupy sędziów w celu przeprowadzenia dyskusji i podjęcia uchwały dotyczącej sposobu procedowania w przedmiocie wyborów kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN po upływie kadencji Pierwszej Prezes SN Małgorzaty Gersdorf w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa, w tym zawierającej wnioski o zwrócenie się do stosownych organów o podjęcie zmian legislacyjnych oraz przeprowadzenia dyskusji i podjęcia uchwały w sprawie sposobu zarządzania Sądem Najwyższym po upływie kadencji Pierwszej Prezes SN Małgorzaty Gersdorf oraz przedłużającym się stanem epidemii.

Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się pytaniami co do terminu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, przypadającego na piątek po uroczystości Bożego Ciała, a zatem w czasie tzw. „długiego weekendu", informujemy że dzień 12 czerwca 2020 r. był jedyną możliwą datą posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego  z uwagi na konieczność dochowania zawartych w Regulaminie SN terminów.

Datowany na 11 maja 2020 r. wniosek grupy sędziów Sądu Najwyższego o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego został złożony w dniu 12 maja 2020 r. Regulamin Sądu Najwyższego w § 25 ust. 2 obliguje Pierwszego Prezesa SN do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w ciągu 30 dni od złożenia pisemnego wniosku, natomiast zgodnie z § 25 ust. 1 o terminie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zawiadamia sędziów z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Prof. Małgorzata Manowska została powołana na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w dniu 26 maja 2020 r. Niezwłocznie po stwierdzeniu wpłynięcia wniosku Pierwsza Prezes SN wydała w dniu 29 maja 2020 r. Zarządzenie w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Zważywszy na konieczność zachowania 14 dniowego terminu, data Zgromadzenia ogólnego mogła zostać wyznaczona jedynie w dniu 12 czerwca.

Zarządzenie nr 60/2020 Pierwszego Prezesa SN z dnia 29 maja 2020 r.

Informacja dla mediów

Informujemy, że w odpowiedzi na wnioski przedstawicieli mediów Pierwsza Prezes SN wyraziła zgodę na śledzenie obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. 

Dziennikarze (nie więcej niż 15 osób jednocześnie przebywających w sali) będą mieli możliwość przysłuchiwania się obradom Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN w sali G na pierwszym piętrze.

Przedstawiciele mediów będą mogli wejść na teren budynku Sądu Najwyższego od godz. 10:00. 

Osoby, które planują przebywać na terenie SN bardzo proszę o uwzględnienie poniższych informacji związanych z wprowadzonymi w sądzie środkami bezpieczeństwa:

  • Wejście do budynku odbywa się przez wejście do Sądu Apelacyjnego.
  • Osoby wchodzące do budynku sądu poddawane są bezdotykowemu pomiarowi temperatury. Jeśli pomiar wskaże temperaturę 37,5 °C lub wyższą, osoba taka nie może wejść na teren sądu.
  • Osoby wchodzące do budynku sądu są zobowiązane do dezynfekcji rąk. Środki dezynfekcyjne udostępnione są przy wejściach do sądu.
  • W budynku sądu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 czerwca 2020 r., godz. 17:12
Przejdź do początku