Wydarzenia

Sędzia MAŁGORZATA MANOWSKA Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego

26 maja 2020 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
postanowieniem z dnia 25 maja 2020 r. powołał

SĘDZIĘ SĄDU NAJWYŻSZEGO MAŁGORZATĘ MANOWSKĄ

na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
z dniem 26 maja 2020 r.

Wręczenie nominacji PP SN.jpg

(fot. KPRP)

Po oderaniu nominacji Pierwsza Prezes przybyła do siedziby Sądu Najwyższego, gdzie spotkała sie z sędziami, pracownikami i dziennikarzami. Dziękuję Państwu za obecność i za miłe powitanie. Bardzo się cieszę, że moje długie doświadczenie sędziowskie i akademickie będę mogła ofiarować na służbę Sądowi Najwyższemu. Chcę, aby Sąd Najwyższy niezmiennie stanowił symbol i ostoję niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziowskiej. Wierzę, że dzięki mojej ciężkiej pracy i przy państwa zaangażowaniu, cel ten bez trudu będziemy realizować” – powiedziała zgromadzonym.

Małgorzata Manowska, ur. 22 września 1964 r. w Warszawie, Sędzia Sądu Najwyższego, dr hab., prof. Uczelni Łazarskiego.

Malgorzata Manowska.jpg

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po zakończeniu aplikacji sądowej, złożeniu egzaminu sędziowskiego i odbyciu asesury sądowej została powołana 19 listopada 1994 r. na sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi w Warszawie, 28 czerwca 2000 r. została sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, zaą od 14 kwietnia 2004 była sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Dnia 10 października 2018 r. Prezydent RP mianował Małgorzatę Manowską sędzią Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Cywilnej.

Równocześnie nowa Pierwsza Prezes była aktywna na polu naukowym. W 2001 r. uzyskała w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora nauk prawnych po obronie pracy na temat postępowania nakazowego w procesie cywilnym. W tym samym miejscu uzyskała w 2010 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy poświęconej wznowieniu postępowania w procesie cywilnym. Od 2013 r. wykłada na Uczelni Łazarskiego, gdzie jest profesorem nadzwyczajnym.

Jest autorką szeregu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, wieloletnim wykładowcą i egzaminatorem na aplikacjach: radcowskiej, adwokackiej i notarialnej.

Od 30 marca do 27 listopada 2007 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, zaś od 21 stycznia 2016 r. do powołania jej na Pierwszego Prezesa SN była dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie również wykłada i jest egzaminatorem na egzaminie sędziowskim.

Mężatka, ma dwoje dzieci i troje wnuków.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 maja 2020 r., godz. 8:56
Przejdź do początku