Wydarzenia

Sędzia Michał Laskowski Prezesem Sądu Najwyższego kierującym pracą Izby Karnej

26 maja 2020 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 25 maja 2020 r. powołał sędziego SN Michała Laskowskiego na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej z dniem 26 maja 2020 r.

 

Michał Laskowski.jpg 

Michał Laskowski, ur. 16 maja 1961 w Poznaniu, sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej, dr.

Studia prawnicze ukończył w 1985 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie odbył aplikację i po złożeniu w 1987 r. egzaminu sędziowskiego rozpoczął pracę jako asesor sądowy w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Dnia 18 października 1990 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Lesznie, a następnie, 19 września 1994 r. - w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Od 19 września 1994 roku był powołany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, gdzie w w 1997 r. został wiceprezesem. Dnia 16 marca 2001 r. został pwołany na sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, jednocześnie delegowano go do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu z wykonywaniem funkcji prezesa, którą pełnił do 2007 r., równocześnie orzekając również w Sądzie Apelacyjnym. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 18 grudnia 2009 r. Michał Laskowski został powołany na urząd sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej.

Od 1 października 2016 r. do 30 kwietnia 2020 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Sądu Najwyższego. W latach 2010-2016 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. W 2018 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy o uchybieniu godności urzędu sędziego jako podstawie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Nagranie z uroczystości powołania

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 maja 2020 r., godz. 8:57
Przejdź do początku