Wydarzenia

Prezydent RP powierzył wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego sędziemu Aleksandrowi Stępkowskiemu

15 maja 2020 r.

W związku z rezygnacją sędziego Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza, z wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, postanowieniem z dnia 14 maja 2020 r. Prezydent RP powierzył z dniem 15 maja 2020 r. sędziemu Sądu Najwyższego Aleksandrowi Stępkowskiemu wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa SN, w tym kierowanie Sądem Najwyższym, do czasu powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Sędzia Aleksander Stępkowski, w wypowiedzi po objęciu obowiązków zwrócił uwagę, że nad trwającym Zgromadzeniem Ogólnym SN narosły ogromne emocje, które mocno utrudniały wywiązanie się Zgromadzenia z niezwykle istotnego zadania, jakim jest wybór kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

„Decyzję Prezydenta RP uznaję za gest dobrej woli wykonany w kierunku sędziów stanowiących większość Zgromadzenia Ogólnego. Chciałbym właśnie w tej atmosferze dobrej woli i współpracy motywowanej poczuciem odpowiedzialności za dobro wspólne, którym jest Rzeczypospolita Polska, doprowadzić do końca, mocno już zaawansowaną, procedurę wyłaniania kandydatów na Pierwszego Prezesa SN” - dodał i wyraził nadzieję, że sędziowie SN będą w stanie sprawnie uczynić to, do czego zobowiązuje ich ustawa o Sądzie Najwyższym.

Sędzia Aleksander Stępkowski złożył też wyrazy uznania i podziękowanie dla sędziego Kamila Zaradkiewicza, który pełnił obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od dnia 1 maja 2020 r. „Dziękuję za jego zaangażowanie i konsekwencję w prowadzeniu Zgromadzenia Ogólnego, które pozwoliły mu doprowadzić procedurę wyłonienia kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN do bardzo zaawansowanego etapu. Ufam, że szybko będziemy mogli ją zakończyć”.

 

A.Stepkowski.jpgAleksander Bogusław Stępkowski, ur. 20 maja 1974 r. w Londynie. Jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Katedry Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji; naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną, zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych.

W 1992 r. ukończył z wyróżnieniem 44 LO w Warszawie, zaś w 1999 r. Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w klasie śpiewu solowego prof. Leonarda Andrzeja Mroza. W 1995 r. od Board of Continuing Education University of Cambridge uzyskał Certificate in English and European Law. W 1997 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na WPiA UW, zaś w 2001 r. studia doktoranckie, uzyskując stopień doktora nauk prawnych.

Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 i 2001), University of Manchester (1999), University of Oxford (2002), Katholieke Universiteit Leuven (2003).

W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy „Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie” (2010). Jest autorem kilku książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych wydawanych także w językach angielskim i francuskim.

Od 2012 r. tworzył Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którego był pierwszym prezesem do chwili powołania w 2015 r. na funkcję podsekretarza stanu ds. prawno-traktatowych i praw człowieka w Ministewrstwie Spraw Zagranicznych, którą to funkcję pełnił do końca sierpnia 2016 r.

Na urząd sędziego Sądu Najwyższego został powołany 20 lutego 2019 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 maja 2020 r., godz. 14:39
Przejdź do początku