Wydarzenia

Odwołanie terminu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zwołanego na 21 kwietnia 2020 r.

16 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną na obszarze RP, obowiązki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników wynikające z Kodeksu Pracy, jak również zważywszy na niezbędność wprowadzenia do polskiego porządku prawnego takich regulacji jak wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów sądowych, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego zwołane w celu wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na dzień 21 kwietnia 2020 r. zostało odwołane.

W Zarządzeniu Pierwszego Prezesa SN stwierdzono, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN będzie mogło być zwołane po ustaniu zakazów lub ograniczeń w zakresie bezpośredniego kontaktowania się obywateli w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego.

Zarządzenie Pierwszego Prezesa SN z 15 kwietnia 2020 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 kwietnia 2020 r., godz. 15:25
Przejdź do początku