Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego SN

16 kwietnia 2020 r.

Komunikat
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

W związku z dzisiejszymi doniesieniami „Rzeczpospolitej” na temat rzekomego konfliktu wśród sędziów Sądu Najwyższego co do zasadności przekładania terminu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, którego celem ma być wyłonienie 5 kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i postawy Pierwszej Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf, która „ma mieć tego dość” uprzejmie informuję, że wyłączną przyczyną przekładania terminu Zgromadzenia jest zagrożenie epidemiczne.

Obecnie w Sądzie Najwyższym odwołane są wszystkie rozprawy i posiedzenia, rozpoznawane są jedynie sprawy uznane za pilne. Sędziowie i asystenci sędziów pracują zdalnie, praca sekretariatów odbywa się w ograniczonej obsadzie kadrowej. Stan taki trwa od 16 marca br. i na podstawie ostatniego zarządzenia Pierwszej Prezes ma trwać do 4 maja.

Sąd Najwyższy nie dysponuje urządzeniami, które pozwoliłyby na przeprowadzenie posiedzenia Zgromadzenia zdalnie, zwłaszcza zaś niemożliwe jest przeprowadzenie w ten sposób tajnego głosowania. Zwołanie do Sądu Najwyższego 97 sędziów, którzy zamieszkują w różnych częściach kraju, a ich średnia wieku powoduje zwiększenie zagrożenia, wiążę się ze znacznym ryzykiem zarażenia koronawirusem. Oznaczałoby to nie tylko osobiste niebezpieczeństwo dla sędziów i pracowników, ale także ustanie działalności Sądu Najwyższego. W tej sytuacji u podstaw decyzji Pani Pierwszej Prezes leżało ważenie wartości, z jednej strony – wskazanie kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa, z drugiej – bezpieczeństwo sędziów i pracowników SN. Pani Prezes, kierując się również wnioskami sędziów uznała, że obecnie najważniejsze jest bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości funkcjonowania Sądu.

Na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym po 30 kwietnia 2020 r. obowiązki Pierwszego Prezesa przejmie Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego i w sytuacji, którą będzie można uznać za bezpieczną zwoła Zgromadzenie Ogólne. Nie ma wobec tego, żadnego zagrożenia dla funkcjonowania Sądu Najwyższego.

Nie są mi znane jakiekolwiek konflikty między sędziami związane z tą kwestią. Kontakty między sędziami SN są obecnie z natury rzeczy ograniczone i nie można wykluczyć różnych poglądów w omawianej materii, zwłaszcza wśród osób, które widzą się w roli potencjalnych kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa, te różnice poglądów jednak nie wpływały na decyzje Pierwszej Prezes SN o przekładaniu terminów Zgromadzenia.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Komunikat Rzecznika Prasowego SN z 16 kwietnia 2020 r. 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 kwietnia 2020 r., godz. 12:12
Przejdź do początku