Wydarzenia

Komunikat nr 4 w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną

7 kwietnia 2020 r.

​Z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli, zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2020 r., okres ograniczenia funkcjonowania Sądu Najwyższego oraz odwołania wszystkich posiedzeń w Sądzie Najwyższym, za wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpoznania, określonych przez Prezesa SN kierującego Izbą Sądu Najwyższego, wydłużony został do 4 maja 2020 roku.

 

ZARZĄDZENIE Nr 41/2020
PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 27/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
z dnia 12 marca 2020 r„ zarządzenie Nr 29/2020 Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2020 r. oraz zarządzenie Nr 33/2020 Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2020 r.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli, na podstawie art. 14 § 1 pkt 8 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r„ poz. 825 tj. ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r„ poz.1239 tj. ze zm.), § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r„ poz. 491), art. 207 §2 Kodeksu pracy, a także z uwagi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 1 Zarządzenia Nr 27/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2020 r., w § 1 Zarządzenia Nr 29/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2020 r. oraz w §1 Zarządzenia Nr 33/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2020 r. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W okresie od 16 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r.:"

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

 

Zarządzenie nr 41/2020 Pierwszego Prezesa SN z dnia 7 kwietnia 2020 r.


Poniżej publikujemy wszystkie wydane dotychczas zarządzenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,  ograniczające funkcjonowanie Sądu Najwyższego oraz odwołujące posiedzenia w Sądzie Najwyższym z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii na obszarze RP

Zarządzenie nr 33/2020 Pierwszego Prezesa SN z dnia 24 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 29/2020 Pierwszego Prezesa SN z dnia 16 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 27/2020 Pierwszego Prezesa SN z dnia 12 marca 2020 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 kwietnia 2020 r., godz. 11:23
Przejdź do początku