Wydarzenia

Komunikat nr 3 w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną

24 marca 2020 r.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli, zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2020 r., okres ograniczenia funkcjonowania Sądu Najwyższego oraz odwołania wszystkich posiedzeń w Sądzie Najwyższym, za wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpoznania, określonych przez Prezesa SN kierującego Izbą Sądu Najwyższego, wydłużony został do 10 kwietnia 2020 roku.

 

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020
PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 27/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
z dnia 12 marca 2020 r. oraz zarządzenie Nr 29/2020 Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2020 r.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli, na podstawie art. 14 § 1 pkt 8 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r., poz. 825 tj. ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz.1239 tj. ze zm.), § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491), art. 207 §2 Kodeksu pracy, a także z uwagi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 1 Zarządzenia Nr 27/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2020 r. oraz w § 1 Zarządzenia Nr 29/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2020 r. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W okresie od 16 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.:”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

 


W poniedziałek 16 marca wydane zostało zarządzenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego odwołujące wszystkie posiedzenia w Sądzie Najwyższym, za wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpoznania, określonych przez Prezesa SN kierującego Izbą Sądu Najwyższego, w okresie od 16 do 31 marca 2020 roku.

W czwartek 12 marca wydane zostało zarządzenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ograniczające funkcjonowanie Sądu Najwyższego w okresie od 16 do 31 marca 2020 roku.

Poniżej publikujemy pełną treść wszystkich Zarządzeń Pierwszego Prezesa SN wydanych w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną

Zarządzenie nr 33/2020 Pierwszego Prezesa SN z dnia 24 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 29/2020 Pierwszego Prezesa SN z dnia 16 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 27/2020 Pierwszego Prezesa SN z dnia 12 marca 2020 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 kwietnia 2020 r., godz. 11:24
Przejdź do początku