Wydarzenia

Komunikat nr 2 w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną

16 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli oraz z uwagi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w okresie od 16 do 31 marca 2020 r., odwołane zostały wszystkie posiedzenia w Sądzie Najwyższym, za wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpoznania, określonych przez Prezesa SN kierującego Izbą Sądu Najwyższego.

W czwartek, 12 marca br., wydane zostało pierwsze zarządzenie ograniczające funkcjonowanie Sądu Najwyższego.

Poniżej publikujemy pełną treść obu Zarządzeń Pierwszego Prezesa SN wydanych w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną

Zarządzenie nr 29/2020 Pierwszego Prezesa SN z dnia 16 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 27/2020 Pierwszego Prezesa SN z dnia 12 marca 2020 r.


ZARZĄDZENIE Nr 29/2020
PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 16 marca 2020 r.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli, na podstawie art. 14 § 1 pkt 8 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r., poz. 825 tj. ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz.1239 tj. ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 325) oraz art. 207 §2 Kodeksu pracy, a także z uwagi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego
i krajowego zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.:
1) odwołuję wszystkie posiedzenia w Sądzie Najwyższym, za wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpoznania, określonych przez Prezesa kierującego Izbą Sądu Najwyższego;
2) Prezesi Izb Sądu Najwyższego określą niezbędną liczbę pracowników w celu zapewnienia ciągłości pracy sekretariatów;
3) postanowienia pkt 2 dotyczą odpowiednio dyrektorów Biur i kierowników innych komórek organizacyjnych Sądu Najwyższego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 marca 2020 r., godz. 13:58
Przejdź do początku