Wydarzenia

Oświadczenie SSN Adama Tomczyńskiego

13 lutego 2020 r.

​Na prośbę Izby Dyscyplinarnej publikujemy oświadczenie SSN Adama Tomczyńskiego w związku ze sprawą kasacji dotyczącej adw. Romana Giertycha i jego wpisem internetowym.


Warszawa, 13 lutego 2019 r.

Oświadczenie

W związku ze sprawą kasacji dotyczącej adw. Romana Giertycha i jego wpisem internetowym stwierdzam, że zarówno w moim sprawozdaniu, jak i ustnym uzasadnieniu, wyraźnie wskazałem, że:

  1. rzecznik dyscyplinarny nie wszczął postepowania dyscyplinarnego wobec adw. Romana Giertycha,
  2. nie przedstawiono mu żadnych zarzutów dyscyplinarnych,
  3. nie istnieją przesłanki kasacyjne do uchylenia orzeczenia sądu dyscyplinarnego.

Słowo „obwiniony” zostało użyte jako sformułowanie potoczne (charakterystyczne dla uzasadnień ustnych) i nie wskazywało na przedstawienie adw. Romanowi Giertychowi zarzutów dyscyplinarnych na jakimkolwiek etapie postępowania.

SSN Adam Tomczyński

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 lutego 2020 r., godz. 13:53
Przejdź do początku