Wydarzenia

Uzasadnienie uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. [Aktualizacja]

14 lutego 2020 r.

Aktualizacja 14 lutego 2020 r.

Publikujemy przetłumaczoną na język angielski treść uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie sygn. BSA I-4110-1/20 wraz z uzasadnieniem.

Resolution of the formation of the combined Civil Chamber, Criminal Chamber, and Labour Law and Social Security Chamber (case BSA I-4110-1/20) [EN]


Publikujemy uzasadnienie uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., które dziś zostało podpisane przez skład orzekający i opublikowane w bazie orzeczeń SN (sygn. akt BSA I-4110-1/20).

Uchwała została podjęta po rozpoznaniu wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Uchwała składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.(sygn. BSA I-4110-1/20) 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 lutego 2020 r., godz. 10:34
Przejdź do początku