Wydarzenia

Wspólna konferencja sędziów Sądu Najwyższego RP i Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji

2 - 3 października 2013 r.

W dniach 2-3 października 2013 r. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbyła się wspólna konferencja Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i delegacji Sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji (Niemcy).

Podczas Konferencji omawiane były następujące tematy:

  • Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na prawo cywilne materialne i procesowe w Polsce.
  • Odpowiedzialność biura podróży i organizatora imprezy turystycznej za zmarnowany urlop.
  • Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
18 października 2013 r., godz. 11:42
Przejdź do początku