Wydarzenia

Stanowisko sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

24 stycznia 2020 r.

​Na prośbę Rzecznika Prasowego Izby Dyscyplinarnej publikujemy Stanowisko sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej z dnia 24 stycznia 2020 r.

​Stanowisko sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w nawiązaniu do działań części sędziów Sądu Najwyższego podjętych w dniu 23 stycznia 2020 r.

1. Oświadczamy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  jest jedynym podmiotem uprawnionym do powołania na urząd sędziego.

2. Istotą tego powołania jest prawo i obowiązek sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Odsunięcie sędziów od orzekania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 Konstytucji. Okoliczności tam wskazane nie wystąpiły.

3. Powstrzymanie się od czynności orzeczniczych stanowiłoby naruszenie ślubowania sędziowskiego złożonego wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sprzeniewierzenie się aktowi powołania i prowadziłoby do uchybienia godności sędziego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 stycznia 2020 r., godz. 15:00
Przejdź do początku