Wydarzenia

Oświadczenie Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej dotyczące sytuacji w Polsce

13 stycznia 2020 r.

Oświadczenie Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej
dotyczące sytuacji w Polsce

10 stycznia 2020 r.

Sieć Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, zaalarmowana przez różne stowarzyszenia polskich sędziów, jest zaniepokojona ostatnimi zmianami ustawy o sądownictwie przyjętymi przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 20 grudnia 2019. Proponowane zmiany legislacyjne przewidują liczne restrykcje odnośnie do statusu prawnego sędziów, które wpłyną na ich niezawisłość i umożliwią odwoływanie tych sędziów, którzy będą kwestionować reformy sądownictwa.

Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości jest w dużej mierze oparta na wzajemnym zaufaniu w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej. Sieć Prezesów wyraża zatem głębokie zaniepokojenie, że ingerencja polskich władz będzie mieć wpływ nie tylko na podważanie praworządności i niezależności sądownictwa, lecz również na wzajemne zaufanie w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Sieć Prezesów jest organizacją zrzeszającą Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej. Jej członkowie spotykają się w celu omówienia zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i zaniepokojenia, wymiany poglądów i informacji. Jest to forum, za którego pośrednictwem instytucje europejskie mogą prosić Sądy Najwyższe Unii Europejskiej o wydanie opinii.

Oświadczenie Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej

Statement of the Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the EU

Déclaration du Réseau des Présidents des Cours judiciaires suprêmes de l'Union européenne

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 stycznia 2020 r., godz. 15:35
Przejdź do początku