Wydarzenia

Komunikat Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej

9 stycznia 2020 r.

​Na prośbę Izby Dyscyplinarnej publikujemy komunikat Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej dotyczący publikacji prawomocnych wyroków skazujących sądu dyscyplinarnego na stronie internetowej SN.

 

Komunikat Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej

Zgodnie z brzmieniem art. 109 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prawomocny wyrok skazujący sądu dyscyplinarnego podaje się do wiadomości publicznej. W myśl art. 109 a § 4 ww. ustawy, podanie wyroku do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Wykonując nałożone przez ustawodawcę powołane zobowiązanie na stronie internetowej Sądu Najwyższego w zakładce „Orzecznictwo” utworzono podzakładkę, w której publikowane są prawomocne wyroki skazujące sądu dyscyplinarnego.

                                                                                                 Tomasz Przesławski

                                                                                             Prezes Sądu Najwyższego
                                                                                     kierujący Pracą Izby Dyscyplinarnej

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 stycznia 2020 r., godz. 13:47
Przejdź do początku